Dzień świętego Franciszka

Dzień świętego Franciszka

Tradycyjne nabożeństwo upamiętnienia śmierci świętego Franciszka sprawowane 3 października poprzedza dzień wspomnienia tego Najmniejszego z braci, który był i jest inspiracją dla wielu ludzi do zmiany porządku swego życia i odnowy świata przez Moc Ewangelii.

Pobudzeni przykładem św. Franciszka z Asyżu chcemy by Wspólnota Fraternitas Renovarum stała się miejscem  ewangelicznej odnowy osobistej, a poprzez apostolskie świadectwo służyła odnowie powszechnego braterstwa w Kościele i świecie współczesnym.

Każdy w swoim sumieniu, wsparty modlitwą i światłem Ducha Świętego miał czas i sposobność przemyślenia i analizy celów jakie sobie stawiamy. Uroczystość Świętego Franciszka 2013 r. to dzień naszego zgromadzenia założycielskiego. Obecni podpisali Akt Założycielski Wspólnoty i przyjęli statut. Wspólnota powstała i złoży stosowne dokumenty prosząc o zatwierdzenie przez Biskupa Diecezjalnego Księdza Bp Ryszarda Kasynę. W najbliższych dniach delegacja wybrana przez zebranych przekaże stosowne dokumenty do Kurii w Pelplinie.

Zebrani w Niepoględziu reprezentanci uczestników rekolekcji franciszkańskich w latach 1996-2001 oraz przedstawiciele mieszkańców naszego regionu przyjmując statut rozpoczęli także merytoryczną dyskusję nad dokumentem Normy Wewnętrzne Wspólnoty, który precyzyjniej określi charyzmat i sposoby działania wspólnoty. 

Wspierających inicjatywę – prosimy o modlitwę.