Akt założycielski


Akt założycielski - publicznego stowarzyszenia wiernych -

WSPÓLNOTA FRATERNITAS RENOVARUM

„Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia

Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami”.

Pobudzeni przykładem świętego Franciszka z Asyżu, a w szczególności Jego umiłowaniem Ewangelii, w której odnalazł źródło i zamysł Stwórcy – Boga, który uczynił świat i człowieka w pełnej harmonii ze Sobą, pragniemy iść za tym światłem, którym jest Chrystus, tworząc wspólnotę,  dzieląc się dobrem i pokojem z bliźnim, którego Bóg postawi na naszej drodze.

Cele i zadania jakie sobie stawiamy określiliśmy w Statucie Wspólnoty Fraternitas Renovarum i pragniemy je realizować we wspólnocie Kościoła i dla Jej dobra. Wobec powyższych, działając w sposób wolny, powołujemy do życia tę wspólnotę i o jej zatwierdzenie kompetentną władzę pokornie prosimy.

4 października 2013 roku w Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu w Niepoględziu

Do dokumentu załączono kartę z danymi osób podpisujących niniejszy akt